Kommunfullmäktige 2020-05-28 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 2020-05-28

Trots få ärenden pågick fullmäktigemötet i två timmar, mycket pg.a den debatt som följde efter vårt tillägsyrkande i ärende 44”Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun” där vi lämnade samma tillägsyrkande som i kommunstyrelsen.
Bakgrunden till vårt tilläggsyrkande är att många föreningar i Botkyrka har etniska inslag i sina föreningsnamn vilket exluderar många från att engagera sig. Vi vill inte peka ut någon specifik förening, men många har sitt landsnamn följt utav verksamhetsnamnet.
Te.x ”Somaliska scoutkåren”, ”Syriska cricketföreningen”, et.c.
Vi vill med tillägsyrkandet försöka få bort den etniska aspekten ur föreningsnamnet för att på så vis skapa ett mer neutralt föreningsliv där alla kan känna sig välkommna.

Både Robert Stenkvist och Martin Inglot genomförde en väl sansad debatt på hög nivå, se fullmäktigemötet i sin helhet här.