Kommunfullmäktige 17/12/19 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 17/12/19

Under årets sista kommunfullmäktige hade Robert Stenkvist en interpellation rörande bilbränder och kameraövervakning med fokus på kommuninvånarnas trygghet.
Interpellationen löd:

Interpellation kameraövervakning Ebba Östlin
Botkyrka kommun har beviljats tillstånd för 80 platser gällande kameraövervakning.
Detta har framkommit på senaste mötet för lokala BRÅ.
Det finns dock som vi uppfattar det ingen plan för var dessa kameror skall placeras, en klar målsättning för kamerabevakningen eller ens vilken typ av kameror som skall sättas upp.
Främst är det självklart polisens uppgift att göra upp en plan och placera ut kamerorna.
Dock skall ju detta ske i samarbete med kommunen, dessutom är ju tryggheten i kommunen i högsta grad ett kommunalt ansvar, speciellt med den senaste utvecklingen taget i beaktande.

Tryggheten för kommuninvånarna är mycket viktig för Sverigedemokraterna så därför undrar vi följande:
Hur snabbt kan en adekvat plan för dessa trygghetskameror komma på plats?
När planerar kommunen tillsammans med polisen att hela arbetet ska vara klart?
Finns det en plan för att genom kameror säkra kommunens garage och P-platser med tanke på de bilbränder som förekommit i kommunen?

Svaren blev att det är upp till polisen och det finns ingen tidsangivelse för projektet.
Huruvida kameror ska monteras för att säkra kommunens garage och p-platser är fortfarande oklart.

Vidare reserverade vi oss mot detaljplanen i Tullinge centrum och yrkade för ett eget förslag som satsar på utökat antal infartsparkeringar än vad som nu antagits, samt 800 bostäder istället för 1600
med en upplåtelse fördelning om 70% bostadsrätter respektive 30% hyresrätter, för att på så vis undslippa ännu ett miljonprogram.
Martin Inglot, Lars Holmberg, Anne Rosensvärd och Alexandra Tuvell gick även upp i talarstolen för att antingen besvara, yrka eller stödja olika förslag.