Kommunfullmäktige 04-23 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 04-23

Under kommunstyrelsens sammanträde i mars, röstade Sverigedemokraterna för att undanta hela kommunen enligt nya bosättningslagen.

Vi skickade då in ett särskilt yttrande som vi följde upp med under kommunfullmäktige.

 

Robert Stenkvist begärde ordet i ärende 21, som avhandlade en interpellation från Moderaterna rörande betygsinflation, dv.s korrelationen mellan slutbetyg och nationellt prov. Se Stenkvists anförande nedan: