Interpellation Robert Stenkvist | Sverigedemokraterna Botkyrka

Interpellation Robert Stenkvist

Till kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S)

 

Det är med förfäran vi läser i Aftonbladet om att Norsborg/Hallunda i norra Botkyrka är vad man kallar ett ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett parallellsamhälle där svensk lag till stora delar inte gäller, ett samhälle i samhället där alldeles egna lagar och regler gäller.

Vi visste redan innan att det förekommer personrån, öppen försäljning av narkotika, att ingen vågar/vill vittna vid brott, att många känner hat mot polisen, att det hanteras vapen i ganska stor omfattning, att Botkyrka ligger bland de högsta i landet vad gäller frekvensen av bilbränder, att posten och hemtjänsten är tvungna att anpassa sin verksamhet efter samhällsklimatet i dessa stadsdelar.

 

Vi kanske visste eller i vart fall anade att det förekom systematiska bedrägerier mot försäkringskassan, Vad vi inte visste, var det som står angående ”korrupta insiders inom Arbetsförmedlingen” samt om ”otillåten påverkan inom kommunalpolitiken”.

 

Med anledning av polisrapporten ”Utsatta områden

-sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” [Dnr: HD 5800-61/2015] undrar vi vilken typ av ”otillåten påverkan inom kommunalpolitiken” som förekommit i Botkyrka vill väcka en interpellation, ställd till kommunfullmäktiges ordförande, som högst ansvarig.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga till kommunstyrelsen ordförande:

 

  • Exakt vilken ”otillåten påverkan inom kommunalpolitiken” har skett, om det nu alls har skett ?

 

  • Hur ser planerna ut för att komma tillrätta med problemen beskrivna i polisrapporten ?

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

 

 

Robert Stenkvist