Interpellation Robert Stenkvist | Sverigedemokraterna Botkyrka

Interpellation Robert Stenkvist

Interpellation

 

Kommunfullmäktige 2018-09-27

 

Till kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S)

 

Ett mycket uppmärksammat fall med många antidemokratiska inslag var när det uppdagades (förtjänstfullt av M) att Ali Khalil MP försökte sälja röster till Moderaterna Botkyrka i utbyte med att de drev igenom en markanvisning centralt till ett moskébygge. Vi blev alla mer demokratiskt sinnade politiker djupt chockade. Att sälja röster till oppositionen! Hur kom Khalil ens på tanken att M skulle kunna gå med på detta? Tyvärr framkom det också att en person anställd av Botkyrka kommun som valinformatör var djupt inblandad i affären.

 

Vi har alltså en valobservatör, anställd och betald för att hjälpa människor att rösta, som är djupt inblandad i en affär där det handlar om att sälja och köpa röster för markhänvisning i en detaljplan. Det säger sig själv att detta är djupt odemokratiskt och strider tom mot den liberala demokratin. Hur kan vi lita på att andra valinformatörer sköter sitt arbete på ett demokratiskt och opartiskt sätt?   

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är Ebba Östlin är därför följande

 

Vilken utbildning får dessa valobservatörer innan de börjar sin verksamhet?

 

Finns det fler graverande fall där valinformatörer misskött sin uppgift?

 

Vilken kontroll har gjorts på dessa valinformatörer innan de anställs?

 

Vilka åtgärder tänker majoriteten i fullmäktige vidtaga för att säkerställa att dessa valinformatörer uppträder korrekt i framtiden?

 

 

Robert Stenkvist SD