Idag lämnade vi in en motion gällande friskvård för äldre | Sverigedemokraterna Botkyrka

Idag lämnade vi in en motion gällande friskvård för äldre

Motion

Gratis friskvård/gymkort till 70+

Folkhälsan hos våra äldre blir allt sämre. Vi Sverigedemokrater skulle därför vilja föreslå att Botkyrka kommun inför ett stöd för våra invånare som är äldre än 70 år. Botkyrka kommun har cirka 9000 invånare som är äldre än 70 år.

Sverigedemokraterna anser att Botkyrka kommun skulle kunna bistå dessa kommuninvånare med ett friskvårdsbidrag upp till 2000 kr.

Att ge våra äldre denna möjlighet till friskvård skulle ge flertalet fördelar, våra äldres hälsa skulle bli bättre och därmed en mindre kostnad för vården, våra äldre skulle också få fler tillfällen att träffa medmänniskor och få en större möjlighet till ett socialt liv.

Finansieringen av detta skulle med Sverigedemokraternas förslag kunna finansieras genom: Slopat stöd till MKC, slopat stöd till Cirkus Cirkör, sänkta tolkersättningar, sänkt mandat/partistöd.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att bistå kommuninvånare 70 år och äldre med 2000 kr friskvård/gymkortsbidrag

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak