GOD JUL & GOTT NYTT ÅR | Sverigedemokraterna Botkyrka

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Snart stundar julen och därmed en välbehövlig vila för alla våra medlemmar.
Vi har under året arbetat hårt både i kommunfullmäktige och organisatorisk för att Sverigedemokraterna skall växa och bli starka i Botkyrka.

I fullmäktige har en alltmer enad opposition satt press på majoriteten. Under hösten har vi lyckats återremitterat ärenden tillsammans med delar av den övriga oppositionen (ej Vänsterpartiet).
Vi har också under ett flertal tillfällen tryckt på för att kommunen tillsammans med polisen skall agera kraftfullare mot de ständigt återkommande bilbränder och annan brottslighet i kommunen.
I SD-föreningen arbetar vi på för att värva medlemmar och bygga upp organisationen. Prata gärna med era bekanta om vårt parti, vi behöver fler medlemmar!

Vi kommer också behöva fler medlemmar som agerar aktivt på olika poster fram till nästa val.
Efter årsmötet, som kommer äga rum i februari, kommer ordföranden för föreningen och gruppledaren skicka ut ett nyhetsbrev med information varje kvartal till medlemmarna i kommunen.
Efter ännu ett framgångsrikt verksamhetsår, både i fullmäktiga och övrigt, önskar styrelsen och fullmäktigegruppen alla medlemmar en riktigt GOD jul!

Önskar SD Botkyrkas styrelse och fullmäktigegrupp