Gällande byggnation i Tullinge Skog | Sverigedemokraterna Botkyrka

Gällande byggnation i Tullinge Skog

”SD Botkyrka är ensamt parti att anse att Botkyrka bör kraftigt sänka sin byggnadstakt. Vi anser att max hälften av den byggnation som planläggs bör genomföras. SD Botkyrka har många ggr i kommunfullmäktige varit ensamma att säga nej till vissa detaljplaner och planerade byggen.

SD Botkyrka vill behålla de grön-och skogsområden vi har i kommunen, därför sa vi redan från dag ett nej till byggnationen i Tumba Skog. Vi kommer inte godkänna någon byggnation i Tullinge skog.”

http://bevara.tullingeskog.com/2018/07/sverigedemokraternas-installning-till.html?m=1