Exploateringsavtal Loviseberg | Sverigedemokraterna Botkyrka

Exploateringsavtal Loviseberg

SD yrkade som enda parti avslag på exploateringsavtalet Loviseberg II. Motveringen kan läsas in yttrandet HÄR. Folkpartiets svar på SD:s yrkande för att värna miljön, naturen och de omtalade gröna kilarna var att SD visar att de är rasister, en något märklig koppling kan tyckas.