Ej publicerad debattartikel | Sverigedemokraterna Botkyrka

Ej publicerad debattartikel

Botkyrkadirekt ville inte publicera vår debattartikel, så här kommer den:

 

Botkyrka sämst i länet när det gäller matkollen

 

 

Livsmedelsverket bedömer att över en halv miljon människor årligen drabbas av matförgiftning i Sverige. Vi Sverigedemokrater anser därför att samhälle och myndigheter måste göra mer för att minska denna siffra. Matförgiftning kan bero på olika orsaker, men ofta är det på grund av bristande hygien eller temperatur för födoämnen i något led, dvs. vid tillverkning, under transport, hos detaljist eller ute i hushållen.

För hushållens del gäller det naturligtvis att myndigheterna löpande informerar medborgarna om grundläggande livsmedelshantering för ett minska risken att drabbas av förgiftning, vilket vi anser kan göras betydligt bättre. När det kommer till produktions- och handelsleden, så har även myndigheterna ett tillsyns- och inspektionskrav för att säkerställa så att konsumenterna ska erbjudas säker mat när de handlar. Då Botkyrka kommun sedan länge är den kommun i Stockholms län med högst andel livsmedelsdetaljister som har inspektionsanmärkning, har vi Sverigedemokrater under flera års tid haft förslag i vår budget att utöka kontrollerna och också samordna inspektioner med andra myndigheter, men detta har varit helt utan intresse för den rödgröna majoriteten. Därför lade vi en motion om att utöka livsmedelskontrollerna och att publicera resultaten av dessa inspektioner på kommunens hemsida, så att våra innevånare har möjlighet att fatta egna köpbeslut utifrån hur de olika verksamheterna sköts (likt hur man gör i exempelvis Stockholms stad). Denna motion behandlades under kommunfullmäktige i september i år och man kan ju tycka att övriga partier då skulle ha tagit sin uppgift att måna om kommuninnevånarnas hälsa på allvar, men det var förutom oss Sverigedemokrater, endast ett annat parti som biföll förslaget, vilket innebär att Botkyrka kommun även fortsättningsvis ter sig anse att det är viktigare att ödsla resurser på ogenomförbara projekt likt Tullinge idéhus och Ekotopia i Hågelby än att lägga ett i sammanhanget marginellt ytterligare anslag för att värna sina invånares hälsa.

 

Östen Granberg, gruppledare SD Botkyrka                               Sebastian Lindqvist, ordförande SD Botkyrka