Den oerhört tragiska händelsen i Hallunda där en 12-årig flicka blev skjuten till döds manar till politisk handling. | Sverigedemokraterna Botkyrka

Den oerhört tragiska händelsen i Hallunda där en 12-årig flicka blev skjuten till döds manar till politisk handling.

Natten till söndagen sköt några gängmedlemmar mot andra förmodat kriminella personer vid McDonalds Hallunda. En ung flicka träffades av en förlupen kula och avled senare på sjukhus. Händelsen har naturligt nog väckt stor medial uppmärksamhet och flickans släkt och kamrater är självfallet djup förtvivlade.
En ung flickas liv tar slut när det precis skulle börjat på allvar, värre tragik finns knappast.

 

I samband med händelsen har både lokala politik och medier ropat på åtgärder, medborgare har krävt snabba insatser av både polis och andra aktörer för att få stopp på det besinningslösa våldet. Självklart behövs det mycket kraftfulla åtgärder från både polis, skolor, sociala myndigheter och andra myndigheter för att komma tillrätta med våldet och kriminaliteten, detta i främst norra Botkyrka (men även i andra delar av kommunen). Kommunen bör samarbeta med polisen för att knäcka de kriminella nätverk som står för våldet och den narkotikahantering som utgör grogrunden för kriminaliteten. Samarbetet kan göras mycket vassare än i dag.

 

Polisen gör redan i dag ett viktigt arbete i Botkyrka, men fler poliser behövs i en kommun som Botkyrka. Poliserna bör kompletteras med ordningsvakter på vissa utsatta platser för att inte kriminella element skall få dominera i våra offentliga utrymmen. Med det sagt har den negativa utvecklingen med parallella samhällsstrukturer där svensk lag inte gäller fullt ut tillåtits växa sig stark under decennier, DET är den verkliga politiska underlåtelsen. Den brottslighet vi ser och den tystnadskultur som utmärker dessa områden är symtom på det verkliga problemet, utsatta områden där klanmentaliteten härskar över det svenska rättsväsendet. Det kommer ta tid att vrida denna utveckling rätt, men det är Sverigedemokraternas mål att vi inte skall ha några parallellsamhällen i vårt land. Svensk lag skall gälla och respekteras i hela landet på varje kvadratmeter.

Sverigedemokraterna Botkyrka