Styrelse och nämnder | Sverigedemokraterna Botkyrka

Styrelse och nämnder

  • Särskilt yttrande – Kommunstyrelsen 2020-03-02

    Framställan till Migrationsverket om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning Sverigedemokraterna Botkyrka välkomnar förslaget om att anmäla samtliga...

    0