Botkyrka tar steg mot lokalavdelning | Sverigedemokraterna Botkyrka

Botkyrka tar steg mot lokalavdelning

Den 26 augusti samlades medlemmar boende i Botkyrka med syftet att
dra igång en lokalavdelning.

Bland deltagarna fanns en samlad vision om en förändring av politiken, samtidigt som intressenterna visade sig komma från helt spridda bakgrund. Mötet ägde rum i en trevlig kvarterslokal där de samlade först lärde känna varandra för att sedan utbyta erfarenheter och diskutera samhällsförändringen. Roger Hedlund, tillförordnad distriktsstödjare och Margareta Sandstedt, partistyrelsen var inbjudna att delta på mötet. Roger Hedlund och Margareta Sandstedt lade fram tankar kring hur man kan få verksamheten att komma igång och vilka områden som är viktiga att arbeta med för att etablera sig.

Diskussionerna blev livliga vilket gjorde att man på ett naturligt sätt kände behov av att fastställa en organisation. Nästa möte har redan planerats in som en tänkt uppföljning där de mer praktiska bitarna
kommer att läggas på plats. Botkyrkaborna kommer nu därför inom kort att få material i sina brevlådor i form av senaste SD kuriren.
Energin i den nyblivna lokalavdelningen är på topp och alla som är intresserade av att vara med och driva fram Sverigedemokraterna i Botkyrka är välkommen att kontakta oss.


Här ses lokala medlemmar diskutera framtida lokalavdelning.