Botkyrka satsar på solenergi | Sverigedemokraterna Botkyrka

Botkyrka satsar på solenergi

Botkyrka kommun har valt att satsa på solenergi. http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Solen-levererar-i-Botkyrka.aspx

 

Redan 2014 skrev vi en motion om detta. Motionen i sin helhet:

 

Motion

Avseende Solenergi i Botkyrka kommun

Botkyrka skall vara en miljövänlig och hållbar kommun. Sverigedemokraterna anser att solenergi är en del av lösningen till ett mer hållbart samhälle. Våra kraftverk räcker inte till och alternativa energikällor måste till för att säkerställa vårt behov av elenergi. Utvecklingen av solceller och framförallt prisbilden har de senaste åren gjort att solceller för elproduktion har blivit en allt intressantare lösning för att sänka kostnaderna för elinköp, både för privata villaägare men kanske framförallt för större aktörer med större yta som kan användas. I vår kommun finns stora möjligheter att bygga anläggningar för sol-el, vi har gott om takyta på många av våra fastigheter inom kommunal ägo som passar utmärkt för placering av solceller för elproduktion. Hela Miljonprogrammet bör renoveras inom kort och vad är då lämpligare än att även komplettera med Solceller. Sverigedemokraterna anser även att när nya fastigheter byggs skall solceller installeras.  Vi anser att en utredning om vilka kommunala fastigheter som är lämpliga snarast görs och att Botkyrka kommun visar vägen till en hållbar och miljövänlig elproduktion genom att där så anses lämpligt installera Solceller för Elproduktion. Det skulle på sikt inte bara sänka kommunens kostnader för inköp av elenergi utan även bidra till att uppnå miljömålen för CO2 utsläpp Sverige.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta enligt nedan

Att utredning om vilka kommunalt ägda fastigheter som kan var lämpliga för installation av

Solceller för elproduktion snarast tillsätts.

Att  Solceller för elproduktion skall installeras på samtliga kommunala nybyggen samt nyrenoverade fastigheter