Badhustiderna i Fittja | Sverigedemokraterna Botkyrka

Badhustiderna i Fittja

Vi har noterat att demokratiminister Alice Bah-Kuhnke under veckan uttalat sig som separata badtider i kommunala badhus. Sverigedemokraterna i Botkyrka har tidigare motionerat om att avskaffa separata badtider i Fittja badhus.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22745081.ab

https://samtiden.nu/14262/botkyrka-kommun-vill-konssegregera-mer-i-simhall/

Flera miljöpartister i Botkyrka har varit drivande till att införa dessa separata tider i kommunen, samma miljöpartister yrkade starkt avslag på vår motion. Vi hoppas att miljöpartiet och majoriteten kan sätta sig ned och diskutera badtiderna igen. Det rimmar illa med kommunens jämställdhetsarbete att låta dessa värderingar styra.