Årsmöte Västra Södertörn 2011 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Årsmöte Västra Södertörn 2011

I dag söndag den 30e januari hölls Västra södertörns årsmöte. Det var ett förhållandevis mycket välbesökt årsmöte för en kommunförening med inte mindre än 21 röstberättigade medlemmar. Därtill kom också ett antal speciellt inbjudna men intresserade personer som inte var medlemmar. Till mötesordförande valdes riksdagsmannen David Lång som utförde sitt uppdrag med sedvanlig bravur.

Mötet beslutade att i framtiden dela kommunföreningen då den börjar växa ur sin kostym. I början av föreningens historia var ju Södertälje ett relativt svagt SD-fäste rent organisatoriskt. Nu är förhållandena helt annorlunda och tiden är mogen för en delning, vilket alltså beslutades på årsmötet. För den nya föreningen är Christofer Jonsson val till ordförande och Tommy Hansson till vice ordförande. Vår nya förening kommer när den förhoppningsvis blir godkänd att heta SD Botkyrka/Salem.

Mötet var som sagt mycket välbesökt och efter mötet fanns det tid för medlemmarna att diskutera allehanda spörsmål. Jag vill tacka alla medlemmar som besökte och förgyllde årsmötet.