2012 års styrelse | Sverigedemokraterna Botkyrka

2012 års styrelse

Vid SD Botkyrka/Salems årsmöte 2012 valdes följande personer:

Ordförande Robert Stenkvist

Vice ordförande Håkan Borg

Andre vice ordförande Östen Granberg

Ledamöter:

Therese Kanervainen

Hans Lundgren

Till Suppleanter valdes

Rune Söderlund

Elisabeth Nirholt