Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Robert Stenkvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 204 72 53

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Martin Inglot

martin.inglot@sd.se
Tel: 070 204 72 53

 • Årsmöte 2020

  Av maxmollerstrom den 6 januari, 2020
  0

  Här kommer handlingarna inför årsmötet att publiceras senast 14 dagar innan sammanträdet.

 • GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

  Av maxmollerstrom den 19 december, 2019
  0

  Snart stundar julen och därmed en välbehövlig vila för alla våra medlemmar.
  Vi har under året arbetat hårt både i kommunfullmäktige och organisatorisk för att Sverigedemokraterna skall växa och bli starka i Botkyrka.

  I fullmäktige har en alltmer enad opposition satt press på majoriteten. Under hösten har vi lyckats återremitterat ärenden tillsammans med delar av den övriga oppositionen (ej Vänsterpartiet).
  Vi har också under ett flertal tillfällen tryckt på för att kommunen tillsammans med polisen skall agera kraftfullare mot de ständigt återkommande bilbränder och annan brottslighet i kommunen.
  I SD-föreningen arbetar vi på för att värva medlemmar och bygga upp organisationen. Prata gärna med era bekanta om vårt parti, vi behöver fler medlemmar!

  Vi kommer också behöva fler medlemmar som agerar aktivt på olika poster fram till nästa val.
  Efter årsmötet, som kommer äga rum i februari, kommer ordföranden för föreningen och gruppledaren skicka ut ett nyhetsbrev med information varje kvartal till medlemmarna i kommunen.
  Efter ännu ett framgångsrikt verksamhetsår, både i fullmäktiga och övrigt, önskar styrelsen och fullmäktigegruppen alla medlemmar en riktigt GOD jul!

  Önskar SD Botkyrkas styrelse och fullmäktigegrupp

 • Kommunfullmäktige 17/12/19

  Av maxmollerstrom den 18 december, 2019
  0

  Under årets sista kommunfullmäktige hade Robert Stenkvist en interpellation rörande bilbränder och kameraövervakning med fokus på kommuninvånarnas trygghet.
  Interpellationen löd:

  Interpellation kameraövervakning Ebba Östlin
  Botkyrka kommun har beviljats tillstånd för 80 platser gällande kameraövervakning.
  Detta har framkommit på senaste mötet för lokala BRÅ.
  Det finns dock som vi uppfattar det ingen plan för var dessa kameror skall placeras, en klar målsättning för kamerabevakningen eller ens vilken typ av kameror som skall sättas upp.
  Främst är det självklart polisens uppgift att göra upp en plan och placera ut kamerorna.
  Dock skall ju detta ske i samarbete med kommunen, dessutom är ju tryggheten i kommunen i högsta grad ett kommunalt ansvar, speciellt med den senaste utvecklingen taget i beaktande.

  Tryggheten för kommuninvånarna är mycket viktig för Sverigedemokraterna så därför undrar vi följande:
  Hur snabbt kan en adekvat plan för dessa trygghetskameror komma på plats?
  När planerar kommunen tillsammans med polisen att hela arbetet ska vara klart?
  Finns det en plan för att genom kameror säkra kommunens garage och P-platser med tanke på de bilbränder som förekommit i kommunen?

  Svaren blev att det är upp till polisen och det finns ingen tidsangivelse för projektet.
  Huruvida kameror ska monteras för att säkra kommunens garage och p-platser är fortfarande oklart.

  Vidare reserverade vi oss mot detaljplanen i Tullinge centrum och yrkade för ett eget förslag som satsar på utökat antal infartsparkeringar än vad som nu antagits, samt 800 bostäder istället för 1600
  med en upplåtelse fördelning om 70% bostadsrätter respektive 30% hyresrätter, för att på så vis undslippa ännu ett miljonprogram.
  Martin Inglot, Lars Holmberg, Anne Rosensvärd och Alexandra Tuvell gick även upp i talarstolen för att antingen besvara, yrka eller stödja olika förslag.

 • Metoder att beivra bilbränderna

  Av maxmollerstrom den 26 november, 2019
  0

  Gång på gång kan vi läsa om bilbränder i Botkyrkas utsatta områden. Detta är en utveckling som tillåtits pågå och som cementerar den negativa bilden av Botkyrka kommun.

  Sverigedemokraterna Botkyrka vill bryta denna negativa utveckling och vill att kommunen ska ta i med hårdhandskarna när det kommer till bilbränder.

  Utökad kameraövervakning kan vara ett enkelt sätt att beivra framtida bilbränder. Vidare kan det även bli aktuellt att anställa väktare som patrullerar på de allra mest utsatta områdena i avskräckande syfte. Sedan kan vi inte heller förbise grundläggande åtgärder som bättre lås och fler inomhusparkeringar för bilar, vilket skulle göra bilarna mer svåråtkomliga för skadegörarna.

  Kommunstyrelsen ordförande Ebba Östlin har tidigare kritiserat Polisens lista över utsatta områden, och hävdat att den är stigmatiserande. Istället för att lägga fokus på att benämningar skulle stigmatisera bör man istället acceptera verkligheten och respektera Polisens arbete med kartläggningen och börja jobba på konkreta åtgärder för att omvandla ett utsatt område till ett normalt område. Botkyrka behöver färre utsatta områden – inte fler.

  Sverigedemokraterna Botkyrka har lämnat in en interpellation där vi frågar hur det ser ut gällande planerna med trygghetskameror, och huruvida man planerar att säkra garage och parkeringsplatser. Vi har även lämnat in en motion med förslag om utökat samarbete mellan polis och kommun, med särskilt fokus på bilbränder, och att garage och parkeringsplatser övervakas och patrulleras. Slutligen har vi lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin om huruvida det finns någon plan för att förhindra dessa bilbränder.

  Martin Inglot
  Gruppledare Sverigedemokraterna Botkyrka

 • Vår tid är nu! Bli medlem i Sverigedemokraterna

  Av fredrik.lindahl den 28 oktober, 2019
  0

  Enligt de senaste opinionsundersökningarna är Sverigedemokraterna snart Sveriges största parti.

  Vi driver samtidigt på den politiska agendan i varje kommun, i regionen och i riksdagen. Valrörelsen till valet 2022 har redan börjat och vi behöver ditt stöd.

  Tveka inte längre, bli medlem i folkrörelsen Sverigedemokraterna idag genom att klicka på länken nedan.