Välkommen till

SD Botkyrka

Det här vill vi

Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Vi vill se ett tryggt, trivsamt Botkyrka med stabil ekonomi, en kommun svenskar vill flytta till. Botkyrkas invånare står i främsta rummet för vårt politiska arbete. Botkyrka skall vara en kommun där invånarna trivs, har ett arbete och en dräglig natur. På fritiden skall det finns gott om trygga rekreationsområden att hämta kraft och glädje i. Kommunikationerna skall vara goda, både för de som är bilburna och de som föredrar kollektivtrafik eller cykel.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Under överskådlig tid behöver vi en mycket restriktiv immigrationspolitik i vårt land, detta för att integrera alla de som kommit hit. Botkyrka är en av de kommuner som tagit emot flest immigranter per capita, här är det som mest nödvändigt med ett asylstopp och en satsning på att integrera och hela samhället. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst, företrädesvis i närområdet. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Kommunfullmäktige 22/11/24

I kvällens kommunfullmäktige agerade Sverigedemokraterna på ärende 126, revidering av ”Reglemente för kommunstyrelsen”. Förslaget går ut på att ändra delar i reglementet för kommunstyrelsen. De ändringar som nu föreslås kan medföra att kommunstyrelsens ledamöter inte får möjligheter att förbereda sig inför beslut. Att ta beslut vid sittande bord utan att ha haft möjligheter att sätta […]

läs mer

Första kommunfullmäktige för mandatperioden

I torsdags hade vi det första kommunfullmäktige för mandatperioden. Nya ledamöter (som kommer presenteras närmare i November) deltog och det var en god stämning. Vi röstade för: att sätta in Stefan Froby som partiets lekmannarevisor. Ny kommunstyrelse samt ledamöter i dessa. Försäljning utav kommunens fastighet i sälen(!?) Revidering av bilaga 1 till förtroendevalda fastställande av […]

läs mer

Stort tack för ökat väljarstöd!

Igår kom länsstyrelsens protokoll för valresultatet. Tack vare det ökade väljarstödet är vi numera det tredje största partiet i Botkyrka. Vi kommer fortsätta att driva vår politik för ett bra och tryggt Botkyrka!

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län